İngilizce/Türkçe Sözlük - M
Önceki Linux Bilişim Terimleri Sözlüğü Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - M

M

Machine:   Makina
Machine Code:   Makina kodu
Machine Language:   Makina Dili
Macro:   Makro
Macroassembler:   Makroçevirici
Macrodefinition:   Makrotanım
Macroinstruction:   Makrokomut
Matrice:   Dizey,   Matris
Maximization Problem:   En Büyütme Sorunu
Maximum:   Azami,   Olası En Büyük
Maximum F-ratio:   En Büyük F-oranı
Maximum Likelihood Estimation:   En Büyük Olabilirlik Kestirimi
Median:   Ortanca
Meeting:   Toplantı
Memory:   Bellek,   Hafıza
Memory Address Register:   Bellek Adres Yazmacı
Memory Allocation:   Bellek Atama
Memory Capacity:   Bellek Sığası
Memory Compaction:   Belleği Toparlama
Memory Cycle:   Bellek Çevrimi
Memory Dump:   Bellek Dökümü
Memory Interleaving:   Bellek Serpiştirimi
Memory Location:   Bellek Konumu
Memory Mapping:   Bellek Eşleme
Memory Page:   Bellek Sayfası
Memory Protection:   Bellek Korunumu
Memory Resident Program:   Bellekte Yerleşik Uygulama
Menu Driven:   Menü Güdümlü
Microprocessor:   Mikroişlemci
Minimax Principle:   En Küçük-En Büyük İlkesi
Minimization Problem:   En Küçültme Sorunu
Minimum:   Asgari,   Olası En Küçük
Minus:   Eksi
Missing:   Eksik
Moderation:   Ilımlama
Modulo-N:   N-kalıntılı,   N-ölçkeli
Most:   En Çok
Most Efficient Estimator:   En Etkin Kestirici
Most Significant:   En Önemli
Most Significant Digit:   En Önemli Bit
Mount:   Bağlamak
Mouse:   Fare
Multicast:   Çoğa Gönderim
Multiplexer:   Çoğullayıcı,   Yolseçici
Multiplexing:   Çoğullama
Multiplier:   Çoğaltıcı
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - L Başlangıç İngilizce/Türkçe Sözlük - N
Bir Linux Kitaplığı Sayfası