İngilizce/Türkçe Sözlük - N
Önceki Linux Bilişim Terimleri Sözlüğü Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - N

N

Negative:   Eksi
Negative Charge:   Eksi Yük
Negative Half-wave:   Eksi Yarıdönem
Negative Resistance:   Eksi Direnç
Nickname:   Lâkap,   Mahlas,   Rumuz
Notice:   Uyarı
Numerator:   Numaralandırıcı
Nyquist Rate:   Nyquist Hızı
Nyquist Sampling Rate:   Nyquist Örnekleme Hızı
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - M Başlangıç İngilizce/Türkçe Sözlük - O
Bir Linux Kitaplığı Sayfası