Nyquist Hızı
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - N Sonraki
Nyquist Hızı
Kapsam: İletişim
  • deyim - Bağımsız bilgi simgelerini bir kanaldan simgeler arası karışmaya yolaçmamak koşuluyla gerçekleştiren en büyük gönderme hızı. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Nyquist Rate
       Almanca: Nyquist-Rate
       Fransızca: Fréquence de Nyquist
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Numaralandırıcı Başlangıç Nyquist Örnekleme Hızı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası