Uyarı
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - U Sonraki
Uyarı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Alarm,   Alert,   Notice,   Warning
Uyarı İletisi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Alert Message
Uyarı Metni
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Alert Text
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
URL Başlangıç Uyarılabilir
Bir Linux Kitaplığı Sayfası