Bellek
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - B Sonraki
Bellek
Kapsam: Donanım
 • İsim - Veri ve işlem dizileri saklatılabilen herhangi bir aygıt ya da düzenek. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Hafıza
       İngilizce: Memory Speicher,  
       Fransızca: Mémoire
Belleği Toparlama
Kapsam: Yazılım Geliştirme
 • deyim - Bütün atanmış bellek içeriklerinin toparlanıp bellek alanının başına taşındığı, geri kalan bölgelerin de tek bir blok halinde derlendiği işlem. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Memory Compaction
Bellek Adres Yazmacı
Kapsam: Yazılım Geliştirme
 • deyim - Veri alma ya da veri aktarma yapılacak bellek konumuna ilişkin adresin bulunduğu yazmaç. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Memory Address Register
       Almanca: Speichenadressenregister
       Fransızca: Registre d'Adresses de la Mémoire
Bellek Atama
Kapsam: Yazılım Geliştirme
 • deyim - Bellek kaynaklarını görevlerin gereksinmelerine göre kullanma yöntemi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Memory Allocation
       Almanca: Speicherzuteilung
       Fransızca: Allocation de Mémoire
Bellek Çevrimi
Kapsam: Yazılım Geliştirme
 • deyim - Bellekten bilgiyi okuyup yeniden yerine koyma süresi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Memory Cycle
       Almanca: Speicherzyklus
       Fransızca: Cycle de Mémoire
Bellek Dökümü
Kapsam: Yazılım Geliştirme
 • deyim - Belli bir programa atanmış bir bellek kesiminin, program durdurulduktan sonra, kağıt ya da herhangi bir veri saklama ortamına abecesayısal (alfanümerik) damgalar ya da örn. sekizli, onaltılı vb. sayısal gösterimle olduğu gibi yazdırılması. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Memory Dump
       Almanca: Speicherabzug
       Fransızca: Extrait de Mémoire
Bellek Eşleme
Kapsam: Yazılım Geliştirme
 • deyim - Bir bilgisayarın ana belleğinin belirli bölgelerini belirli bir programın isterlerine göre paylaştırmak. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Memory Mapping
       Fransızca: Mappage en Mémoire
Bellek Gözesi
Kapsam: Yazılım Geliştirme
 • deyim - İkili göze, onlu göze gibi bir temel bellek birimi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Storage Cell
       Fransızca: Cellule de Mémoire
Bellek Korunumu
Kapsam: Yazılım Geliştirme
 • deyim - Bir bilgisayarda, bir programa atanmış bellek alanlarının, dizgede birlikte çalışan başka işlerce / programlarca erişilmesini, dolaylı bir programdaki bir yanlışın başka bir programı bozma olasılığını önleyen teknik. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Memory Protection
       Almanca: Speicherschutz
       Fransızca: Protection de Mémoire
Bellek Sayfası
Kapsam: Yazılım Geliştirme
 • deyim - Sayfalama düzenli bellek atama yöntemini uygulayan bir işletim dizgesinin, bellek atamada birim olarak gördüğü, 2K, 4K gibi belirlenmiş boyda bellek bölütü. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Memory Page
       Almanca: Speicherseite
       Fransızca: Page de Mémoire
Bellek Serpiştirimi
Kapsam: Yazılım Geliştirme
 • deyim - Bellekteki ardışık adreslerin ayrı bellek birimlerinde yer alacak biçimde düzenlenmesi, böylece bellek erişim sürelerinin üstüste bindirilmesi tekniği. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Memory Interleaving
       Almanca: Speicherverschachtelung
       Fransızca: Imbrication de Mémoire
Bellek Sığası
Kapsam: Yazılım Geliştirme
 • deyim - Bellekte saklanabileceği öngörülen verinin bellek yeri olarak ölçüsü. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Memory Capacity
       Almanca: Speicherkapazität
       Fransızca: Capacité de Mémoire
Bellek Konumu
Kapsam: Yazılım Geliştirme
 • deyim - Genellikle bir sekizli (kimi bilgisayar dizgesinde bir onaltılı) saklanabilecek bellek öğesinin konumu. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Memory Location
       Almanca: Speicherplatz
       Fransızca: Position de Mémoire
Bellek Yerleştirme
Kapsam: Yazılım Geliştirme
 • deyim - Bilgisayar depolama özkaynaklarının belirli işlere verilmesi ve gerekli aktarımların yapılması süreci. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Storage Allocation
       Fransızca: Affectation de la Mémoire
Bellekte Yerleşik Uygulama
Kapsam: Yazılım Geliştirme
 • deyim - Bellekte kalan ve özel bir tuş ya da sinyal ile hemen canlandırılabilen program. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Memory Resident Program
       Fransızca: Programme Resident en Mémoire
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Belitsel Başlangıç Bellenim
Bir Linux Kitaplığı Sayfası