İngilizce/Türkçe Sözlük - S
Önceki Linux Bilişim Terimleri Sözlüğü Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - S

S

Scalar type:   Ölçeklenebilir tür
Section:   Bölüm
Selection:   Seçim
Shield:   Bürgüt,   Ekran,   Zırh
Shielding:   Ekranlama
Short:   Eksik
Sibling Nodes:   Kardeş Düğümler
Similar Figures:   Benzer Şekiller
Similar Matrices:   Benzeş Dizeyler
Similarity:   Benzeşim
Simulate To:   Benzetimlemek
Simulation:   Benzetim,   Simülasyon
Simulation Game:   Benzetim Oyunu
Simulation Run:   Benzetim Yürütümü
Simulator:   Benzetici,   Simulatör
Site:   Sanalyöre,   Site
Skew-symmetric Matrix:   Eksi Bakışımlı Dizey,   Eksi Bakışımlı Matris
Snapshot:   Enstantane
Soft Start:   Yeniden Başlatma
Sound:   Ses
Space:   Boşluk
Space Character:   Boşluk Karakteri
Specification:   Belirtim
Specification Language:   Belirtim Dili
Spectrum:   İzge,   Spektrum
Spelling:   Sözdizimi Denetimi,   Yazım Denetimi
Spike:   Cayırtı
Spot:   Benek
Spot Distortion:   Benek Bozulması
Sticky Bit:   Yapışkan Bit
Storage Allocation:   Bellek Yerleştirme
Storage Cell:   Bellek Gözesi
Stored:   Bellenmiş
String:   Dizge
Subscriber:   Abone
Subscriber Loop:   Abone Döngüsü
Subscriber's Installation:   Abone Döşemi
Subscriber's Line:   Abone Hattı
Subscript:   Alttakı
Subsection:   Altbölüm
Substitution:   Ornatma
Successor:   Ardıl,   Halef
Superscript:   Üsttakı
Supply:   Besleme
Supply Pressure:   Besleme Basıncı
Supply Voltage:   Besleme Gerilimi
Surplus Variable:   Eksilten Yapay Değişken
Synchronization:   Eşzamanlama
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - R Başlangıç İngilizce/Türkçe Sözlük - T
Bir Linux Kitaplığı Sayfası