İngilizce/Türkçe Sözlük - T
Önceki Linux Bilişim Terimleri Sözlüğü Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - T

T

Template Language:   Şablona Yönelik Dil
Template-Oriented Language:   Şablona Yönelik Dil
Terminal:   Uçbirim
Thermocouple:   Isılçift
Thick:   Kalın
Threshold:   Eşik
Threshold Function:   Eşik İşlevi
Threshold Logic:   Eşik Mantığı
Thresholding:   Eşikleme
Time And Date Stamping:   Zaman Ve Tarih Damgası
Time Sharing:   Zaman Paylaşımı
Timeout:   Zamanaşımı
Title:   Başlık
Trigraph:   Üçlü Harf
Two-out-of-five Code:   Beşten İkisi Kodu
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - S Başlangıç İngilizce/Türkçe Sözlük - U
Bir Linux Kitaplığı Sayfası