Başlık
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - B Sonraki
Başlık
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Caption,   Header,   Title
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başabaş Noktası Başlangıç Baştan Başlatma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası