Beşten İkisi Kodu
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - B Sonraki
Beşten İkisi Kodu
Kapsam: Yazılım Geliştirme
  • deyim - Her bir onlu sayamağın ikisi bir türden (genellikle 1'ler), üçü öteki türden (genellikle 0'lar) olan beş ikili rakam ile gösterilen onlu sayıların ikili yazımı. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Two-out-of-five Code
       Fransızca: Code Deux Sur Cinque
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Besleme Başlangıç Beşyüzlü
Bir Linux Kitaplığı Sayfası