Abone
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - A Sonraki
Abone
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Subscriber
Abone Döngüsü
Kapsam: İletişim
  • deyim - Bir teleiletişim abonesinin yerleşkesinden ilk santrala değin yer alan iletişim ortamı. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Subscriber Loop
       Fransızca: Boucle D'abonné
Abone Döşemi
Kapsam: İletişim
  • deyim - Abonenin binasında yer alan hatlar, uçbirimler ve uzantıları, özel santrallar, denetim birimleri ve kullanılan herhangi başka donatım. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Subscriber's Installation
       Fransızca: Installation D'abonné
Abone Hattı
Kapsam: İletişim
  • deyim - Santral ile abone durağı arasındaki telefon hattı. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Subscriber's Line
       Fransızca: Ligne D'abonné
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Abecesayısal Başlangıç ACPI Denetim Yöntemli Pil
Bir Linux Kitaplığı Sayfası