Benzeş Dizeyler
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - B Sonraki
Benzeş Dizeyler
Kapsam: Matematik
  • deyim - A ve B dizeyleri için B=P-1AP eşitliğini sağlayan tekil olmayan bir P dizeyi bulunabildiğinde A ve B dizeyleri benzeştir. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Benzeş Matrisler
       İngilizce: Similar Matrices
       Almanca: ähnliche Matrizen
       Fransızca: Matrices Similaires
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Benzer Şekiller Başlangıç Benzeş Matrisler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası