Olası En Büyük
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - O Sonraki
Olası En Büyük
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Azami
       İngilizce: Maximum
Karşıt anlamlılar:
       Türkçe: Asgari,   Olası En Küçük
       İngilizce: Minimum
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Olağandışı Sonlanma Başlangıç Olası En Küçük
Bir Linux Kitaplığı Sayfası