Türkçe Ansiklopedik Sözlük - O
Önceki I. Oylum - Türkçe Ansiklopedik Sözlük Sonraki
Türkçe Ansiklopedik Sözlük - O
İçindekiler
1. Ok
1.1. Ok Biçemi
1.2. Ok Boyutu
1.3. Ok Tuşu
1.4. Ok Ucu
2. ODTUMD
3. Olabilirlik
4. Olağandışı Durma
5. Olağandışı Sonlanma
6. Olası En Büyük
7. Olası En Küçük
8. Olgu
9. Oluşturmak
10. Oluşturucu
10.1. Oluşturucu İyesi
10.2. Oluşturucu Kimliği
11. Omurga
12. Onarım
13. Onay Belgesi
14. Onay İmi
15. Onay Kutusu
16. Onay
17. Onaylamak
18. Ondalık
18.1. Ondalık Ayracı
18.2. Ondalık Basamak
18.3. Ondalık Değer
18.4. Ondalık Hizalı
18.5. Ondalık Hizalama
18.6. Ondalık Sekmeler
18.7. Ondalık Sekme Durakları
19. Ornatma
20. Orta
21. Ortaç
22. Ortanca
23. Ortak
23.1. Ortak Alan
23.2. Ortak Metin
24. Ortalama
24.1. Ortalama Arttırıcı
24.2. Ortalama Eşzamanlama Kayması
24.3. Ortalama Veri Hızı
25. Ortalamak
26. Otomasyon
27. Oylum
28. Oynak Değişken
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Nyquist Örnekleme Hızı Başlangıç Ok
Bir Linux Kitaplığı Sayfası