Ortalama
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - O Sonraki
Ortalama
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Average
Ortalama Arttırıcı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Average Incrementor
Ortalama Eşzamanlama Kayması
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Average Sync Offset
Ortalama Veri Hızı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Average Data Rate
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ortak Başlangıç Ortalamak
Bir Linux Kitaplığı Sayfası