Olgu
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - O Sonraki
Olgu
Kapsam: Genel
  • İsim - Gözlenebilir ya da görgül (ampirik) işlemlerle kavranabilir olan ve kendine özgü bir örüntüsü bulunan olay. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Fact
       Fransızca: Fait
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Olası En Küçük Başlangıç Oluşturmak
Bir Linux Kitaplığı Sayfası