N-kalıntılı
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - N Sonraki
N-kalıntılı
Kapsam: Matematik
  • sıfat - Sayıların 0 ila (N-1) arasına sınırlı olduğu, herhangi bir doğal sayının da N'nin katına bölünerek N'den küçük kalıntısı ile temsil edildiği işlem. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: N-ölçkeli
       İngilizce: Modulo-N
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Türkçe Ansiklopedik Sözlük - N Başlangıç N-ölçkeli
Bir Linux Kitaplığı Sayfası