Çoğaltmak
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ç Sonraki
Çoğaltmak
Kapsam: Yazılım
  • Fiil - Bir kaynaktan, kaynakla özdeş biçimde bir sonuç üretmek üzere veri aktarmak. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Duplicate,   Reproduce
       Almanca: Abschreiben
       Fransızca: Dupliquer
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çoğaltıcı Başlangıç Çoğullama
Bir Linux Kitaplığı Sayfası