İngilizce/Türkçe Sözlük - D
Önceki Linux Bilişim Terimleri Sözlüğü Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - D

D

Daemon:   Artalan Süreci
Daily:   Günlük
Daisy-Chain:   Papatya Dizimi
Damage:   Zarar Vermek
Dark:   Koyu
Dash:   Tire
Dashed Line:   Kesikli Çizgi
Data:   Bilgi,   Veri
Data Access:   Veri Erişimi
Data Bank:   Veri Bankası
Data Bus:   Veriyolu
Data Entry:   Veri Girişi
Data Integrity:   Veri Bütünlüğü
Data Interchange Format:   Veri Değişim Biçimi
Data Link:   Veri Bağlantısı
Data Link Layer:   Veri Bağlantısı Katmanı
Data Model:   Veri Modeli
Data Processing:   Bilgi İşlem
Data Processing Center:   Bilgi İşlem Merkezi
Data Protection:   Veri Koruma
Data Rate:   Veri Hızı
Data Receiver:   Veri Alıcı
Data Record:   Veri Kaydı
Data Recorder:   Veri Kaydedicisi
Data Reduction:   Veri Azaltma
Data Security:   Veri Güvenliği
Data Sink:   Veri Biriktirici
Data Storage Unit:   Veri Saklama Birimi
Data Stream:   Veri Katarı
Data Structure:   Veri Yapısı
Data Transfer:   Veri Aktarımı
Data Transfer Rate:   Veri Aktarım Hızı
Data Transmission:   Veri İletimi
Data Type:   Veri Türü
Database:   Veritabanı
Database Integrity:   Veritabanı Bütünlüğü
Database Management System:   Veritabanı Yönetim Sistemi
Date Format:   Tarih Biçimi
DBMS:   Veritabanı Yönetim Sistemi
DC:   DA,   Doğru Akım
Deactivate:   Etkinliğini Kaldırmak
Deadkey:   Harf İmleme Tuşu
Deadline:   Son Gün
Deadlock:   Kilitlenme
Deadlock Condition:   Kilitlenme Durumu
Deallocate:   Serbest Bırakmak
Deblurring:   Netleştirme
Debug:   Hata Ayıklayıcı
Debugger:   Hata Ayıklama
Debugger Breakpoint:   Hata Ayıklama Denetim Noktası
Debugging:   Hata Ayıklayıcı
Decimal:   Ondalık
Decimal Aligned:   Ondalık Hizalı
Decimal Alignment:   Ondalık Hizalama
Decimal Place:   Ondalık Basamak
Decimal Point:   Ondalık Ayracı
Decimal Tabs:   Ondalık Sekmeler
Decimal Tabstop:   Ondalık Sekme Durakları
Decimal Value:   Ondalık Değer
Decipher:   Şifre Çözmek
Decision:   Karar
Deck:   İskambil Destesi
Declaration:   Bildirim
Declare:   Bildirmek
Decode:   Kod Çözmek
Decoder:   Kod Çözücü
Decompile:   Geri Derleme
Decompress:   Açmak
Decompression:   Açma
Decrease:   Azaltmak
Decrement:   Azalım
Decryption:   Şifre Çözmek
Dedicate:   Adamak
Dedicated:   Adanmış
Default:   Öntanımlı
Default Route:   Öntanımlı Rota
Defer:   Ertelemek
Deferred Procedure Call:   Ertelenmiş Yordam Çağrısı
Define:   Tanımlamak
Definite:   Belirli
Definition:   Tanım
Delivery:   Teslim
Demand:   İstem
Denotation:   Vuruntu
Description:   Betimleme
Descriptive Geometry:   Betimsel Geometri
Descriptive Statistics:   Betimleyici İstatistikler
Destination:   Erek
Destination Field:   Erek Alanı
Dial On Demand:   İstek Üzerine Bağlantı
Dial Tone:   Çevir Sesi
Digit:   Rakam,   Sayamak
Direct Current:   DA,   Doğru Akım
Directory:   Dizin
Disabled State:   Çalışamazlık Durumu
Disabled Time:   Çalışamazlık Süresi
Disc:   Disk
Discrete Time:   Zamanda Ayrık
Divergent:   Iraksak
Dominator:   Öncel,   Selef
Dot:   Nokta
Dot Graphics:   Benekli Grafik
Dot Matrix:   Nokta Matrisi
Dot Matrix Printer:   Nokta Vuruşlu Yazıcı
Downward Bias:   Eksi Yanlılık
Drawing:   Çizim
Duplicate:   Çoğaltmak
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - C Başlangıç İngilizce/Türkçe Sözlük - E
Bir Linux Kitaplığı Sayfası