Çalışamazlık Süresi
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ç Sonraki
Çalışamazlık Süresi
Kapsam: genel
  • deyim - Bir öğenin çalışamaz durumda olduğu süre. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Disabled Time
       Fransızca: Temps d'Incapacité
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çalışamazlık Durumu Başlangıç Çalışır
Bir Linux Kitaplığı Sayfası