Çalışamazlık Durumu
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ç Sonraki
Çalışamazlık Durumu
Kapsam: genel
  • deyim - Bir öğenin herhangi bir nedenden ötürü beklenen işlevi yerine getirememesi durumu. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Disabled State
       Fransızca: état d'Incapacité
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çakışmak Başlangıç Çalışamazlık Süresi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası