Kilitlenme
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - K Sonraki
Kilitlenme
Kapsam: Kabuk
  • Fiil - İki sürecin bir diğerinden aynı anda kaynak beklentisine girmesi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Deadlock
Kilitlenme Durumu
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Deadlock Condition
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kıskaç Başlangıç Kimlik Denetlemek
Bir Linux Kitaplığı Sayfası