Artalan
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - A Sonraki
Artalan
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Background
Artalan Süreci
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Daemon
Artalan İşi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Background Job
Artalan Kipi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Background Mode
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Arşiv Başlangıç Artan
Bir Linux Kitaplığı Sayfası