İngilizce/Türkçe Sözlük - B
Önceki Linux Bilişim Terimleri Sözlüğü Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - B

B

Babble:   Parazit
Back:   Geri
Backbone:   Omurga
Backend:   Arka Uç,   Sunucu Uygulama
Background:   Artalan
Background Job:   Artalan İşi
Background Mode:   Artalan Kipi
Backlighted:   Arkadan Aydınlatmalı
Backlit:   Arkadan Aydınlatmalı
Backlog:   Birikim
Backout:   Geri Çekmek
Backslash:   Tersbölü Çizgisi
Backspace:   Gerisilme
Backspace Key:   Gerisilme Tuşu
Backtab:   Gerisekme
Backtracking:   Gerileme
Backup:   Yedekleme
Backup Copy:   Yedek Kopya
Backup Device:   Yedekleme Aygıtı
Backup Domain Controller:   Yedek Etki Alanı Denetleyicisi
Backup Frequency:   Yedekleme Sıklığı
Backup Operators:   Yedekleme İşleticileri
Backup Schedule:   Yedekleme Zamanlaması
Backup Set:   Yedek Kümesi
Backup Wizard:   Yedekleme Sihirbazı
Backward:   Geriye
Backwards Compatibility:   Geriye Uyumluluk
Balance:   Dengeleme
Band Printer:   Kuşak Yazıcı
Bandwidth:   Bant Genişliği
Bank:   Sıra
Bank Select:   Sıra Seçimi
Banner:   Afiş
Bar:   Çubuk
Bar Chart:   Çubuk Çizge,   Çubuk Grafiği
Barcode:   Çubukkod
Barcode Slot Reader:   Yuvalı Çubukkod Okuyucu
Barcode Wand:   Çubukkod Kalemi
Base:   Ana,   Taban,   Temel
Base Address:   Taban Adresi
Base Port Address:   Temel Bağlantı Noktası Adresi
Base Register:   Taban Yazmacı
Base Unit:   Temel Birim
Baseband:   Ana Bant
Baseline:   Taban Çizgisi
Basic:   Ana,   Temel
Basic Partitions:   Temel Bölümler
Batch:   Toplu İş
Batch File:   Toplu İş Dosyası
Batch Job:   Toplu İş Görevi
Batch Processing:   Toplu İşlem
Battery:   Akü,   Pil
Battery Life:   Akü Ömrü,   Pil Ömrü
Battery Pack:   Akü Takımı,   Pil Takımı
Baud Rate:   Bilgi Akış Hızı
BBS:   İlan Tahtası Sistemi
BC:   Milattan Önce,   
BCD:   İkili Kod Onlusu
BDC:   Yedek Etki Alanı Denetleyicisi
Beam:   Işın
Beat:   Vuru
Beep:   Bip
Before Christ:   Milattan Önce,   
Before-Image:   Görüntü Öncesi
Bell:   Zil
Belt:   Kayış,   Kemer,   Kuşak
Benchmark:   Donanımsal Karşılaştırma
Benchmark Test:   Donanımsal Karşılaştırma Deneyi
Bent Arrow:   Bükülü Ok
Bernouilli Trials:   Bernouilli Denemeleri
Beta Testing:   Beta Sınaması
Bias:   Öngerilim,   Sapmak,   Yanlılık
Bibliography:   Kaynakça
Bidirectional:   Çift Yönlü
Bin:   Sele
Bin Feed:   Seleden Besleme
Binary:   İkili
Binary Code:   İkili Kod
Binary Digit:   İkili Sayı
Binary File:   İkili Dosya
Binary Search:   İkili Arama
Binary System:   İkili Sayı Sistemi
Binary-Coded Decimal:   İkili Kod Onlusu
Bind:   Bağlamak
Bindery:   Bağlayıcı
Binding Margins:   Cilt Payı
Bionics:   Biyonik,   Dirimkurgu
Bipolar:   İki Kutuplu
Bistable:   İki Durumlu
Bit:   Bit
Bit Rate:   Bit Hızı
Bitmap:   Biteşlem
Bitmapped:   Biteşlemli
Blank:   Boş,   Boşluk
Blank Backup:   Boş Yedek
Blank Character:   Boş Karakter
Blank Restore:   Boş Geri Yükleme
Blend:   Geçişme
Blink:   Yansön
Block:   Blok,   Öbek
Block Copy:   Öbek Kopyalama
Block Delete:   Öbek Silme
Block Move:   Öbek Taşıma
Block Number:   Blok Numarası
Block Selection:   Öbek Seçimi
Blooming:   Beneğin Parıldaması
Blur:   Bulanık
BNC:   Tak Çevir
BNC Connector:   Tak Çevir Bağlayıcı
Board:   Kart
Bobin:   Sargı
Body:   Gövde
Boilerplate Text:   Ortak Metin
Bold:   Koyu
Boldface:   Dolgun,   Kalın
Bookmark:   Yer İmi
Bookmarked Area:   Yer İmli Alan
Boolean:   Mantıksal
Boolean Algebra:   Mantıksal Cebir
Boot:   Önyükleme
Boot Floppy:   Açılış Disketi
Boot Loader:   Önyükleyici
Boot Manager:   Önyükleme Yöneticisi
Boot Record:   Önyükleme Kaydı
Boot Sector:   Önyükleme Sektörü
Bootcode:   Önyükleme Kodu
Bootcode File:   Önyükleme Kodu Dosyası
Bootstrap:   Önyükleyici
Border:   Kenar
Bottom:   Alt
Bottom Margin:   Alt Kenar Boşluğu
Bottom Tray:   Alt Tepsi
Bottom-Up Parsing:   Aşağıdan Yukarıya Ayrıştırma
Bottom-Up Programming:   Aşağıdan Yukarıya Programlama
Bounce:   Geri Dönme
Bouncekeys:   Sıçrama Tuşları
Boundary:   Sınır
Boundary Condition:   Sınır Koşulu
Boundary Value:   Sınır Değeri
Box:   Kutu
Boxed Paragraph:   Kutulanmış Paragraf
Brace:   Kaşlı Ayraç
Bracket:   Köşeli Ayraç
Branch:   Dal,   Şube
Branching:   Dallanma
Break:   Ara Verme,   Kesme
Break-Even Point:   Başabaş Noktası
Breakdown:   Aksaklık,   Bozulma,   Duraksatma
Breakpoint:   Duraksatma Noktası,   Kesme Noktası
Bridge:   Köprü
Briefcase:   Evrak Çantası
Brightness:   Parlaklık
Bring To Front:   Öne Getirmek
Broadband:   Geniş Bant
Broadcast:   Yayımlamak
Broadcast Address:   Yayın Adresi
Broadcasting:   Yayımlama
Broken Word:   Bölünmüş Sözcük
Browse:   Göz Atma
Brush:   Fırça
Bubble Sort:   Elemeli Sıralama
Buffer Memory:   Arabellek,   Geçici Bellek,   Tampon Bellek
Buffering:   Tamponlama
Bug:   Böcek,   Hata
Built-in:   Yerleşik
Built-in Command:   Yerleşik Komut
Built-in Method:   Yerleşik Yöntem
Built-in Role:   Yerleşik Görev
Bulk:   Yığın
Bulk Storage:   Yığın Bellek
Bullet:   Madde İmi
Bulleted List:   Madde İmli Liste
Bulleted Paragraph:   Madde İmli Paragraf
Bulletin Board Services:   Duyuru Tahtası Hizmetleri
Bulletin Board System:   İlan Tahtası Sistemi
Burned-in Image:   İzi Kalan Görüntü
Burst:   Çoğuşma,   Salvo
Bus:   Taşıt
Busy:   Kullanımda,   Meşgul
Button:   Düğme
Bypass:   Atlamak
Byte:   Bayt
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - A Başlangıç İngilizce/Türkçe Sözlük - C
Bir Linux Kitaplığı Sayfası