Atlamak
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - A Sonraki
Atlamak
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Bypass
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Atama Deyimi Başlangıç Ayarlamak
Bir Linux Kitaplığı Sayfası