Kart
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - K Sonraki
Kart
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Board,   Card
Kart Etiketleri
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Card Labels
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Karşıtlık Başlangıç Kartuş
Bir Linux Kitaplığı Sayfası