İki Kutuplu
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - İ Sonraki
İki Kutuplu
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Bipolar
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İki Durumlu Başlangıç İkili
Bir Linux Kitaplığı Sayfası