İki Durumlu
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - İ Sonraki
İki Durumlu
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Bistable
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İçindekiler Başlangıç İki Kutuplu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası