Çoğuşma
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ç Sonraki
Çoğuşma
Kapsam: İletişim
  • İsim - Bir sayısal iletişim kanalında bit hatlarının toplu biçimde olagelmesine ilişkin. [anonim]
  • İsim - Çoklu erişimli bir iletişim dizgesinde paket, ileti gibi bilgi birimlerinin anlık öbekler halinde varmasına ilişkin. [anonim]
  • İsim - Aynı zaman diliminde oluşan olaylar grubu. [anonim]
  • İsim - Belirli bir ölçüte göre bir bütün olarak ele alınması gereken bir sinyal dizisi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Salvo
       İngilizce: Burst
       Almanca: Stoss
       Fransızca: Coups
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çoğullayıcı Başlangıç Çokgen
Bir Linux Kitaplığı Sayfası