Yedekleme
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Y Sonraki
Yedekleme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Backup
Yedekleme Aygıtı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Backup Device
Yedekleme İşleticileri
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Backup Operators
Yedekleme Sıklığı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Backup Frequency
Yedekleme Sihirbazı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Backup Wizard
Yedekleme Zamanlaması
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Backup Schedule
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yedek Başlangıç Yeniden Başlatma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası