Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Y
Önceki I. Oylum - Türkçe Ansiklopedik Sözlük Sonraki
Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Y
İçindekiler
1. Yakalamak
2. Yakınsaklık
2.1. Yakınsak Dizi
3. Yakınsama
4. Yaklaşık
5. Yaklaşma
6. Yalnızca İstemci
7. Yanıt
8. Yankılanım
9. Yankılanımlı
9.1. Yankılanımlı Bağlayıcı
10. Yankoşul
11. Yanlılık
12. Yanlış
13. Yansön
14. Yapay
15. Yapay Zeka
16. Yapılandırıcı
17. Yapılandırma
17.1. Yapılandırma Sihirbazı
18. Yapılandırmak
19. Yapışkan Bit
20. Yapıştırmak
21. Yarar
22. Yardım
23. Yardımcı
23.1. Yardımcı Bellek
23.2. Yardımcı İşlemci
23.3. Yardımcı Sınıf
24. Yastık Bellek
25. Yay
26. Yayımlama
27. Yayımlamak
28. Yayın Adresi
29. Yazar Kasa
30. Yazı
31. Yazım Denetimi
32. Yazışma
33. Yazmaç
34. Yedek
34.1. Yedek Etki Alanı Denetleyicisi
34.2. Yedek İz
34.3. Yedek Kopya
34.4. Yedek Kümesi
35. Yedekleme
35.1. Yedekleme Aygıtı
35.2. Yedekleme İşleticileri
35.3. Yedekleme Sıklığı
35.4. Yedekleme Sihirbazı
35.5. Yedekleme Zamanlaması
36. Yeniden Başlatma
37. Yer İmi
37.1. Yer İmli Alan
38. Yerleşik
38.1. Yerleşik Görev
38.2. Yerleşik Komut
38.3. Yerleşik Yöntem
39. Yerleşim Birimi
40. Yedek DNS Sunucusu
41. Yetenek
42. Yetişkinlere Yönelik İçerik
43. Yetki
44. Yetkilendirme
45. Yetkilendirmek
46. Yetkili
46.1. Yetkili Kullanıcı
47. Yığın
47.1. Yığın Bellek
48. Yıldız İmi
49. Yoğunlaştırıcı
50. Yoğunlaştırmak
51. Yolseçici
52. Yonga
53. Yönetici
53.1. Yönetici Dosya Sistemi
53.2. Yönetici Hesabı
53.3. Yönetici Oturumu Açışı
54. Yönetimsel Uyarılar
55. Yönetsel Alan
56. Yöneysel Çarpım
57. Yordama Yönelik Dil
58. Yuvalı Çubukkod Okuyucu
59. Yüklenici
60. Yükselteç
61. Yürürlükteki
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Vurusuz Başlangıç Yakalamak
Bir Linux Kitaplığı Sayfası