Geri
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - G Sonraki
Geri
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Back
Geri Arama
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Callback
Geri Aranacak Numara
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Callback Number
Geri Çekmek
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Backout
Geri Derleme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Decompile
Geri Dönme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Bounce
Geridönüş Adresi
Kapsam: iletişim
  • deyim - 0.0.0.0 ve 127.0.0.0 ağı, sizin kendi makinenizdeki IP trafiğini rahatlatmak amaçlı, sizin kendi makinenizi ifade eder. Birincisine Öntanımlı Rota, diğerine de geridönüş adresidenir. [Linux Ağ Yöneticisinin Kılavuzu]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Loopback Address
Geridönüş Arabirimi
Kapsam: İşletim Sistemi, İletişim, Ağlar
  • deyim - Genelde, 127.0.0.1 adresi, kısa devreymiş gibi davranan, geridönüş arabirimi olarak adlandırılan ve sizin kendi makinenizde bulunan özel bir arabirime ayrılmıştır. TCP veya UDP’ye ait herhangi bir paket bu arabirime gönderildiğinde, sanki başka ağlardan kendisine bu paket gönderilmiş gibi tekrar kendisine yönlendirilir. Bu size, ağ yazılımı geliştirmeniz sırasında, gerçek bir ağa ihtiyaç duymadan, yazılımınızı test etmenize olanak sağlar. Ayrıca bu Geridönüş Adresi (127.0.0.0), size tek bir makine üzerinde, ağ yazılımları kullanabilmenize de olanak sağlar. [Linux Ağ Yöneticisinin Kılavuzu]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Loopback Interface
Gerisekme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Backtab
Gerisilme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Backspace
Gerisilme Tuşu
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Backspace Key
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Gerçek Sıkıştırma Oranı Başlangıç Gerileme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası