Gerileme
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - G Sonraki
Gerileme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Backtracking
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Geri Başlangıç Geriye
Bir Linux Kitaplığı Sayfası