Şifre
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ş Sonraki
Şifre
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Cipher
Şifre Çözmek
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Decipher,   Decryption
Şifre Çözümleyici
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Cryptanalist
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Şablona Yönelik Dil Başlangıç Şifreleme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası