Şifreleme
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ş Sonraki
Şifreleme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Encryption
Şifreleme Anahtarı
Kapsam: Güvenlik
  • deyim - Bir veri dizisini şifrelemek üzere kullanılan sayısal anahtar. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Encryption Key
       Fransızca: Clé de Chiffrement
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Şifre Başlangıç Şifrelenmemiş Parola
Bir Linux Kitaplığı Sayfası