Eğri
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - E Sonraki
Eğri
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Curve
Eğri Uydurma
Kapsam: Matematik
  • deyim - Verilen bir sonlu sıralı ikililer kümesi içindeki noktalara uyan yaklaşık eğrilerin denklemlerini bulma sorunu. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Curve Fitting
       Almanca: Npassung Einer Kurve
       Fransızca: Ajoustement de Courbe
Eğrisel Bağlanım
Kapsam: Matematik
  • deyim - Bağımlı değişkenin, bağımsız değişkenlerin çokterimlisi olarak belirtildiği bağlanım. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Curvilinear Regression
       Almanca: Curvilineare Regression
       Fransızca: Régression Curvilineaire
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Eğim Başlangıç Ek
Bir Linux Kitaplığı Sayfası