Etkin
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - E Sonraki
Etkin
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Active
Etkin Görünüm
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Current View
Etkin Bağ
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Active Hyperlink
Etkin Bağlantı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Active Connection
Etkin Denetim
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Active Control
Etkin Günlük Biçimi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Active Log Format
Etkin Kanal
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Active Channel
Etkin Masaüstü
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Active Desktop
Etkin Modem
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Active Modem
Etkin Sunucu Sayfaları
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Active Server Pages,   ASP
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Etki Alanları Arası Başlangıç Etkinleştirmek
Bir Linux Kitaplığı Sayfası