Eşlenik
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - E Sonraki
Eşlenik
Kapsam: Matematik
  • sıfat - Gerçek kısmı aynı, sanal kısmı ters işaretli olan karmaşık sayıya ilişkin. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Tümleyen
       İngilizce: Conjugate
       Almanca: Konjugiert
       Fransızca: Conjuqué
Eşlenik Bakışımlı Matris
Kapsam: Matematik
  • deyim - Devriğinin eşleniği kendisine eşit olan matris. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Hermit Matrisi
       İngilizce: Hermitian Matrix
       Almanca: Hermitische Matrix
       Fransızca: Matrice Hermitienne
Eşlenik Matrisler
Kapsam: Matematik
  • deyim - B = CTAC eşitliğini gerçekleyen tekil olmayan bir C matrisinin varolduğu A, B kare matrisleri. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Congruent Matrices
       Almanca: Kongruente Matrizen
       Fransızca: Matrices Congruentes
Eşlenik Sayılar
Kapsam: Matematik
  • deyim - x = y (ölçke n) bildirimindeki x, y sayıları. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Congruent Numbers
       Almanca: Kongruente Zahlen
       Fransızca: Nombres Congruentes
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Eşik Başlangıç Eşlik Biti
Bir Linux Kitaplığı Sayfası