Eşgüdümlemek
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - E Sonraki
Eşgüdümlemek
Kapsam: Genel
  • Fiil - Ortak bir eylem, devinim ya da koşul durumuna getirmek. [anonim]
  • Fiil - Ortak ve düzgün bir şekilde davranmak üzere bir bütüne katılmak. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Coordinate
       Almanca: Koordinieren
       Fransızca: Coordiner
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Eşgüdümcü Başlangıç Eşik
Bir Linux Kitaplığı Sayfası