İlinti
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - İ Sonraki
İlinti
Kapsam: Metematik
  • İsim - Değişkenler arasında aynı ya da ters yönde karşılıklı bir ilginin bulunması. Bu ilişki neden-sonuç ilişkisi olabileceği gibi başka bir etkenin etkisi ile birlikte değişme ilişkisi de olabilir. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Bağıntı
       İngilizce: Correlation
       Almanca: Korrelation
       Fransızca: Correlation
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İletişim Başlangıç İlintilemek
Bir Linux Kitaplığı Sayfası