Çalışırlık Sınaması
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ç Sonraki
Çalışırlık Sınaması
Kapsam: Genel
  • deyim - Bir aygıt ya da sistemin, amaçlanan işlem ya da işlevi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini saptamak üzere uygulanan bir dizi sınama. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Almanca: Nachprüfung
       İngilizce: Checkout
       Fransızca: Vérification
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çalışır Başlangıç Çalışırlık Süresi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası