Çalışırlık Süresi
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ç Sonraki
Çalışırlık Süresi
Kapsam: işletim sistemi
  • deyim - Bir sistem ya da bileşenin iş yürüttüğü süre ile işler durumdayken boş kaldığı sürelerin toplamı. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Up Time
       Fransızca: Période de Fonctionnement
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çalışırlık Sınaması Başlangıç Çapa
Bir Linux Kitaplığı Sayfası