Bileşen
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - B Sonraki
Bileşen
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Component
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bildirmek Başlangıç Bileşik
Bir Linux Kitaplığı Sayfası