Koşul
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - K Sonraki
Koşul
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Condition
Koşullu Aktarma
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Conditional Transfer
Koşullu Biçimleme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Conditional Format
Koşullu Derleme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Conditional Compilation
Koşullu Yönerge
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Conditional Instruction
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kordon Başlangıç Koşutzamanlı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası