Koşutzamanlı
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - K Sonraki
Koşutzamanlı
Kapsam: İstatistik
  • sıfat - Belirli bir zaman aralığında iki ya da daha çok sayıdaki olayın olagelmesine ilişkin. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Concurrent
       Almanca: Konkurrent, Gleichzeitig
       Fransızca: Concurrent
Koşutzamanlı Görüntü Güncelleştirme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Concurrent Video Update
Koşutzamanlı Sabit Disk Erişimi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Concurrent Hard Disk Access
Koşutzamanlı Uygulama
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Concurrent Application
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Koşul Başlangıç Koyu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası