Zincir Kodu
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Z Sonraki
Zincir Kodu
Kapsam: Genel
  • deyim - Eğrilerin ve çevritlerin gösteriminde kullanılan ve dört ya da sekiz yönlü uç öğelerinin dizisinden oluşan kod. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Chain Code
       Fransızca: Code à Enchaînement
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Zil Tonu Başlangıç Zincir Kuralı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası