Kümelenme
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - K Sonraki
Kümelenme
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Yakınsama,   Yaklaşma
       İngilizce: Convergence
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Küme Başlangıç Kümelenmiş Sütun Çizgesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası