Nedensellik İlkesi
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - N Sonraki
Nedensellik İlkesi
Kapsam: İstatistik
  • deyim - Olayların bir nedene bağlanarak açıklanabileceğini ya da belli nedenlerin belli sonuçlar yaratacağını söyleyen ilke. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Causality Principle
       Fransızca: Principe de Causalité
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Nakit Başlangıç Nesnel Olasılık
Bir Linux Kitaplığı Sayfası