Nesnel Olasılık
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - N Sonraki
Nesnel Olasılık
Kapsam: İstatistik
  • deyim - Bir olayın göreli sıklığı ya da tüm durumlar içinde belirme oranı. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Objective Probability
       Fransızca: Probabilité Objective
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Nedensellik İlkesi Başlangıç Nesne Yönelimli Tasarım
Bir Linux Kitaplığı Sayfası