Çakışma Devresi
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ç Sonraki
Çakışma Devresi
Kapsam: İletişim
  • deyim - İki ya da daha fazla kaynaktan sinyallerin hemen hemen aynı anda üremesini sağlayan devre [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Coincidence Circuit
       Almanca: Koinzidenznetz
       Fransızca: Réseau de Coincidence
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çakışma Bilgisi Başlangıç Çakışmak
Bir Linux Kitaplığı Sayfası