Bağımsız
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - B Sonraki
Bağımsız
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Bağlam Duyarsız
       İngilizce: Context-Free
Bağımsız Değişken
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Argüman
       İngilizce: Argument
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bağdaştırıcı Başlangıç Bağıntı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası